Regulamin – Liga dota2.pl

Ostatnia aktualizacja: 18-06-2018
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin jest własnością dota2.pl, zwanymi w dalszej części administracją, a wyznaczone osoby nazywane będą sędziami.
  2. Regulamin dotyczy rozgrywek w ramach Ligi dota2.pl. Regulamin określa format ligi oraz ogólne zasady spotkań i jest dopełnieniem do każdej decyzji sędziego.
  3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, rozstrzygnięcia sytuacji nie określonych w regulaminie w trybie natychmiastowym, oraz podjęcia decyzji sprzecznych z regulaminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
  4. Na turnieju obowiązują podstawowe zasady kultury – niedopuszczalne jest posiadanie nazwy zespołu/gracza zawierającej słowa wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe, a także jawne obrażanie uczestników oraz administracji.
  5. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski.
 2. Struktura ligi
  1. Liga składa się z regularnych turniejów, zwanych sezonami.
  2. Każdy sezon drużyny zostaną podzielone na dywizje.
  3. Drużyny będą przypisane do dywizji zgodnie z zajętym miejscem w poprzednim sezonie. W przypadku składu który nie brał udziału w poprzednim sezonie, decyzja o wyborze dywizji dla tego składu leży po stronie sędziów.
  4. W ramach każdego sezonu zostanie rozegrana faza zasadnicza oraz faza barażowa.
  5. Mecze fazy zasadniczej, o ile administracja nie określiła inaczej, będą rozgrywane we poniedziałki oraz środy. Wyznaczone zostaną terminy meczów fazy zasadniczej oraz dodatkowe terminy do wykorzystania dla przełożonych meczów.
  6. Regulamin oraz terminarz fazy zasadniczy zostanie udostępniony drużynom podczas rejestracji do każdego sezonu.
  7. Drużyny mają prawo podczas rejestracji wybrać terminy fazy zasadniczej, w których nie chcą mieć zaplanowanego meczu. O ile sędzia nie określił inaczej, drużyna może wybrać do dwóch takich terminów. Drużyna może zmienić terminy w trakcie trwania zapisów.
  8. Po zamknięciu zapisów każdej drużynie przysługuje jednorazowa (na cały sezon) możliwość przełożenia meczu na inny dzień, o ile zostanie zgłoszona najpóźniej 24 godziny przed pierwotnym terminem meczu. W takim przypadku drużyny mają 2 dni na ustalenie nowego terminu meczu, w przeciwnym przypadku termin ustali sędzia turnieju.
  9. Drużyny mają możliwość złożyć wniosek o zamianę meczów, o ile nie ma to wpływu na terminarz przeciwników (t.j. mecze między tą sama drużyną przeciwną). Taka zmiana nie liczy się jako przełożenie meczu wspomniane w punkcie 8. W takiej sytuacji obie zainteresowane drużyny muszą złożyć/potwierdzić powyższy wniosek do sędziego.
  10. Pod koniec fazy zasadniczej, każdą drużynę spotka jedna z sytuacji:
   • Drużyna zostanie przypisana do dywizji w następnym sezonie.
   • Drużyna zostanie rozstawiona w fazie barażowej, gdzie będzie walczyć o miejsce w dywizji w następnym sezonie.
  11. W przypadku dużych roszad w składzie drużyny, sędziowie zastrzegają prawo do przesunięcia drużyny do niższej dywizji niż zagwarantowana w powyższym punkcie.
  12. Mecze fazy grupowej, o ile nie określono inaczej, odbywają się w formacie każdy z każdym / dwumecze, każda wygrana mapa jest warta jeden punkt.
  13. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn ma tę samą liczbę punktów pod koniec fazy grupowej, pozycje rozstrzygane są według bezpośrednich spotkań, jeżeli zajmowane miejsca oferują ten sam rezultat. W pozostałych przypadkach rozgrywane są dogrywki Bo1.
 3. Drużyny
  1. Drużyna jest zbiorem pięciu osób zwanych graczami, która bierze czynny udział w zawodach.
  2. Obowiązkiem drużyny jest komunikatywność z administracją w języku polskim.
  3. Drużynę należy zarejestrować w terminie i na formularzu podanym przez administrację.
  4. Nie ma możliwości zmiany składu po rozpoczęciu sezonu.
  5. Drużyna ma prawo złożyć wniosek o zagranie meczu lub konkretnej rundy w meczu z maksymalnie dwoma stand-in`ami. Wniosek ten należy zgłosić przed rozpoczęciem meczu bądź rundy do sędziego wraz z kontami steam stand-in`ów.
  6. Zawodnik reprezentujący drużynę na discordzie jest uważany za kapitana zespołu.
  7. Decyzje drużyny przedstawia sędziemu kapitan drużyny bądź bezwzględna większość drużyny, o ile istnieje taka konieczność.
 4. Mecze
  1. W poczekalni może znajdować się tylko 10 graczy, administratorzy oraz osoby uprawnione przez administratorów.
  2. Podczas spotkań fazy grupowej drużyny wykonują rzut monetą, zwycięzca rzutu wybiera pomiędzy stroną a pickiem, przegrany wybiera pozostałą opcję. W kolejnej mapie gry, kolejność jest odwracana w stosunku do poprzedniej. W przypadku ostatniej mapy gry (przy stanie 1-1 lub 2-2 dla odpowiednio Bo3 i Bo5), wykonywany jest ponownie rzut monetą.
  3. Ustawienia lobby powinny być zgodne z następującymi:
   • Tryb: Captains Mode
   • Wersja: Turniejowa
   • Domyślny serwer: Luxemburg
   • DotaTV: aktywne, opóźnienie 5 minut
  4. O ile drużyny nie zostały poinstruowane inaczej, drużyny powinny między sobą ustalić założenie i ustawienie lobby. W przypadku gdy administracja ogłosi założenie lobby w danym meczu, hasło zostanie opublikowane reprezentantom drużyny na docelowym kanale na discordzie.
  5. W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się w lobby w ciągu 15 minut od terminu meczu, zostaje oddana walkowerem pierwsza mapa meczu, w przypadku gdy kolejne 15 minut drużyna przeciwna się nie stawi, zostaje oddany walkoverem cały mecz. Każdą taką sytuację należy zakomunikować administratorowi na Discordzie.
  6. Każdej drużynie przysługuje sumarycznie 10 minut pauzy na każdą mapę, po upłynięciu tego czasu drużyna przeciwna ma prawo zakończyć pauzę. Zakończenie pauzy musi zostać zakomunikowane drużynie przeciwnej.